Tekniske løsninger

Vi leverer forskjellige tekniske løsninger som broer, krone bro, delproteser, kombinert fast/avtagbart, proteser m.m.