Tannerstatning

Vi tar oss gjerne tid til å gi våre synspunkter på problemene pasienten kommer med, slik at vi i fellesskap kan komme til en løsning. Vi vil at pasientene våre skal være fornøyde med tennene sine, og kunne smile og omgås andre mennesker uten at tennene setter noen begrensninger for det. I dag finnes det mange måter å løse dette på.

Vi vurderer hver pasient individuelt og anbefaler den løsningen som vi mener er best i hvert enkelt tilfelle.

Ofte kan vi foreta forbedringer av tenner som pasienten ikke engang vet at det er mulig å gjøre noe med. Vi har i dag muligheter til restaureringer som ikke var tenkelig for bare noen få år siden, og mange ganger er pasientene forundret over hvor mye som kan gjøres selv med enkle midler.

  • Tekniske løsninger ...

    Vi leverer også forskjellige typer tekniske løsninger som broer, kroner, protester m.m.